Yhdistyksen tarkoitus, toteuttaminen ja toiminnan tukeminen
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää turvallisen hevosenkäsittelyn tunnettavuutta Suomessa ja jakaa tietoa, hevosen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa, hevosen omistajille ja niiden kanssa toimiville henkilöille sekä edistää hevoskouluttajien ammattipätevyyskoulutuksen saamista osaksi suomen lainsäädäntöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja yksityisiltä henkilöiltä sekä kannatusjäsenmaksuja yrityksiltä ja yhteisöiltä. Lisäksi yhdistys järjestää maksullisia hevosen hyvinvointiin ja luonnolliseen hevostaitoon liittyviä koulutustilaisuuksia, tapahtumia ja kilpailuja.

Hallitus ja organisaatio
Hallitukseen ja henkilöihin voi tutustua yhteystiedot sivuilla.

Hevosen hyvinvointi ja turvallinen käsittely
Hevosen luottamusta ei oteta - se ansaitaan! Toisiaan kunnioittava ja luottamuksellinen suhde ihmisen ja hevosen välillä on perusedellytys hevosen hyvinvoinnille. Stressitön ja rento hevonen tekee myös parhaan tuloksen ja on turvallinen käsiteltävä, yllättävissäkin tilanteissa.

Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on aloittavien hevosharrastajien kouluttaminen turvalliseen hevosen käsittelyyn jo ennen kuin hevosta lähdetään harjaamaan, satuloimaan, valjastamaan, lastaamaan jne. Käsittelytaidon avulla voidaan välttää vaaratilanteita ja kun niitä matkan varrella tulee, tiedetään miten toimia oikein esim. hevosen pelästyessä, pillastuessa, loukkaantuessa jne. Tavoitteena on myös viedä hevostaitotietoa yksityisille hevosenomistajille, hevosharrastajille, ratsastus- ja ravitalleille jo siinä vaiheessa, kun ongelmia ei ole vielä esiintynyt tai jos on, niin miten liittomme kouluttajat voivat auttaa.

Hevosen hyvinvointiin kuuluvat mm. ravinto, liikunta, kengitys ja muu terveyden seuranta. Aiheisiin liittyviä luentotilaisuuksia tullaan järjestämään useampia. Toiveita ja ideoita kursseista otetaan mielelläään vastaan.


Yksityinen talliyrittäjyys
Suomessa on tällä hetkellä n. 160 000 hevosharrastajaa. Tähän joukkoon sisältyvät myös ne henkilöt, jotka vuokraavat omasta yksityistallistaan, eritasoisia palveluita sisältäviä, hevosten hoitopaikkoja. Heidän osuutensa on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmenenä ja huolestuttavan monen “yksityisen talliyrittäjän” hevostaidot eivät ole riittävät turvaamaan hoitohevosen hyvinvointia ja turvallista käsittelyä. Ensisijaisesti hevosten omistajien tulee ymmärtää ja osata vaatia tulevaisuudessa talliyrittäjältä näyttöä siitä, että hän käsittelee hoitohevosta turvallisesti ja stressaamatta. Myös kaikki muu toiminta ja ympäristö tulee olla hoitohevosen hyvinvointia edistävää. Hevostaitoliiton tavoitteena on saada tallipaikkojen vuokraustoimintaa harjoittavat henkilöt hankkimaan sellainen hevosten käsittelytaito, jotta työskentely vieraiden hevosten kanssa olisi turvallista sekä hevosille ja ihmisille, lisätä tietämystä yrittäjyyden oikeuksista ja yhteiskunnallisista velvoitteista (harmaa talous pois!) sekä ymmärtää oman toimintansa vakuuttamisen merkitys.


Hevoskouluttajien ammattipätevyyskoulutus
Maastakouluttajia löytyy ympäri suomea, mutta Opetushallituksen hyväksymä virallinen ammattipätevyyskoulutus puuttuu. Hevostaitoliiton tavoitteena on, että hevoskouluttajille saadaan ammattipätevyyskoulutus, jolloin hevoskouluttajien ammatti saa sille kuuluvaa arvostusta ja se tunnustetaan myös virallisesti lainsäätäjien taholta. Liitolla on tällä hetkellä useampi kouluttaja jotka kaikki edustavat hevosharrastuksessa eri lajeja mutta toimivat yhteistyössä toistensa kanssa kasvattaen omaa sekä toistensa tietotaitotasoa. Jo kouluttavat henkilöt sekä kouluttajajiksi haaveilevat voivat otta rohkeasti yhteyttä kouluttajavastaavaamme ja lähdemme yhdessä suunnittelemaan sopivaa yhteistyökuviota.


Otamme mielellämme vastaan ajatuksia ja ideoita toimintamme kehittämiseksi. Lämpimästi tervetuloa mukaan Hevostaitoliitto ry:n jäseneksi tai yhteistyökumppaniksi!

Ystävällisin terveisin,

Hevostaitoliitto ry